04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Dragi učenci!

Pred nami je 4. teden pouka na daljavo. Učitelji smo vam pripravili navodila za naslednji teden. Podana so v spodnji tabeli po vrsti po razredih. V drugem stolpcu so navodila, v tretjem pa priloge in dodatna navodila.
V torek bomo izvedli dan dejavnosti Igrajmo se skupaj, navodila so nad tabelo.
Za vprašanja in dodatna pojasnila smo na voljo preko spletne pošte in eAsistenta.
Vsi vas lepo pozdravljamo in vam želimo veliko dobre volje, discipline, odgovornosti in dobro organizacijo šolskega urnika.

Navodila za dan dejavnosti od 1. do 9. razredaDD_Igrajmo_se_skupaj_7_4_2020

 Razred   Navodila za pouk          Priloge in dodatne navodila
 1. a  1_a_četrti_teden            SLJ_1.a_S, Š
           SPO_1.a_Kviz
 2. a   2_a_četrti_teden            SLJ_2.a_Črka L
 2. b   2_b_četrti_teden            SLJ_2.b_Črka L
 3. a   3_a_četrti_teden            TJA_3.r
 3. b   3_b_četrti_teden            TJA_3.r
 4. a   4_a_četrti_teden            TJA_4.r_4.teden
 4. b   4_b_četrti_teden            TJA_4.r_4.teden
 5. a   5_a_četrti_teden            TJA_5.a – 4 teden
 6. a   6_a_četrti_teden            GUM_4. teden_navodila
           TJA_6.a_PRESENT SIMPLE I you we they
 6. b   6_b_četrti_teden            TJA_6.a_PRESENT SIMPLE I you we they
           GUM_4. teden_navodila
 7. a   7_a_četrti_teden            GUM_4. teden_navodila
           DKE_7.r_P-84 EU in Slovenija_časovni trak
           NI1_7.a_AB_Was_macht_der_Osterhase__10_4_2020
 8. a   8_a_četrti_teden            MAT_8.r_KROG IN DELI KROGA, OBSEG
           FIZ_8_4.teden GUM_4. teden_navodila
           GUM_4. teden_navodila
           BIO_8.r_opazovalna naloga
 8. b   8_b_četrti_teden            BIO_8.r_opazovalna naloga
           NI2_8.b_AB_was_macht_der_osterhase_8_4_2020
           NI2_8.b_AB_modalverben_vaje_6_4_2020
           MAT_8.r_KROG IN DELI KROGA, OBSEG
           FIZ_8_4.teden
           GUM_4. teden_navodila
 9. a   9_a_četrti_teden            ZGO_9.r_UL_konec_vojne
           SLJ_9.r_Jonatan_mali_princ_19_20
           FIZ_9_4.teden
           GUM_4. teden_navodila
 9. b   9_b_četrti_teden            NI2_9.b_AB_was_macht_der_osterhase_8_4_2020
           NI2_9.b_AB_modalverben_vaje_6_4_2020
           NI1_9.b_AB_Was_macht_der_Osterhase__10_4_2020
           ZGO_9.r_UL_konec_vojne
           FIZ_9_4.teden
           SLJ_9.r_Jonatan_mali_princ_19_20
           GUM_4. teden_navodila

 

Dostopnost