04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Select Page
Šolski sklad 2019/20

 

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA na začetku šolskega leta 2019/2020

Odbor Šolskega sklada se je v tekočem šolskem letu sestal 14. 10 .2019.

Odbor sestavljajo trije predstavniki staršev  ( Krunoslav Gašparac, Tomaž Mohorič, Uroš Ambrožič) in štirje predstavniki šole in vrtca ( Tatjana Pintar, Barbara Zalokar, Marjeta Šilc, Mira Žemva).

Zbiranje sredstev

Sredstva v sklad šole so se zbirala na decembrskih delavnicah s prispevki staršev za voščilnice in vstopnice. Zbralo se je 506,71 €.

Na zbiralni akciji papirja v jeseni in pomladi smo zbrali 708,32 €.

Namenitev dela dohodnine staršev v Šolski sklad 511,76 €.

Zbiraje denarja poteka tudi z zbiranjem odpadlih tonerjev in kartuš ter z zbiranjem tekstila. Znesek ni velik, vendar je pomembno tudi ekološko osveščanje.

Zbiraje odpadlih tonerjev in kartuš 6,15 €.

Sredstva v sklad vrtca so se zbirala s papirno akcijo, zbralo se je 321,30 €.

Namenitev dela dohodnine staršev 159,04 €.

Donacija avtoprevozništvo Frelih 125,92 €.

Poraba sredstev  šole

Največ sredstev v skladu šole je bilo namenjenih za subvencioniranje šol v naravi v različnih razredih. Subvencijo je prejelo 12 učencev  v višini 639,54 €.

Za dodelitev pomoči se poslužujemo kriterijev v povezavi z višino dohodka na družinskega člana.

Bralna hišica 16,70 €.

Avtobusni prevoz 45,38 €.

Zborovska noč 30,72 €.

Slovensko makedonski slovar 43,80 €.

Grmovnice šolski vrt 274,30 €.

 

Stanje na računu sklada šole  31. 8. 2019 je  2.189,70 € .

Poraba sredstev  vrtca

Železarske igre vstopnina 74,00 €.

Prevoz Gorje- Jesenice 125,92 €.

Zvočna pravljica 300 €.

Stanje na računu sklada vrtca 31. 8. 2019 je 616,05 €.

 

 Program zbiranja sredstev v sklad šole v tekočem letu

Akcija zbiranja papirja, tonerjev, tekstila

Možnost staršev za namenjen delež dohodnine

Decembrske delavnice

 Program zbiranja sredstev v sklad vrtca v tekočem letu

Akcija zbiranja papirja

 

Zg. Gorje, 18. 10. 2019                                                                    Predsednica:  Mira Žemva

 

 

Dostopnost