04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Select Page

 

 

V. d. ravnatelja:

Petra Lukan

tel.: 04/5729-470
email: petra.lukan@osgorje.si
 

Pomočnica
v. d. ravnatelja:

Andreja Potočnik

tel.: 04/5729-471
email: andreja.potocnik@osgorje.si

 

 

 

barbara_zalokar_pisarne

Svetovalna delavka:

Barbara Zalokar

tel: 04 5729 477

email: barbara.zalokar@osgorje.si

 

hermina_rot_pisarne

Učiteljica dodatne

strokovne pomoči:

Hermina Rot

tel: 04 5729 478

email: hermina.zizek-rot@osgorje.si

 

 

biserka_lazar_pisarna

Knjižničarka:

Biserka Lazar

tel: 04 5729 473

email: biserka.lazar@osgorje.si

 

IME PRIIMEK   POUČUJE RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA ŠTEVILKA
UČILNICE
E-NASLOV
Lea DOBRE BIO, KEM, JV       lea.dobre@guest.arnes.si
Janja GELTAR razredni pouk, razen TJA, GOS, GUM  5. a 5. a 16 janja.geltar@osgorje.si
Melita GERDEJ razredni pouk, razen TJA  3. a 3. a 13 melita.gerdej@osgorje.si
Anja ERLAH razredni pouk, razen TJA, GOS in GUM 5. b 5. b 22 anja.erlah@gmail.com
Natalija HORVAT OPB       natalija.horvat5@guest.arnes.si
Klavdija KOMAN GEO, pedagoginja  9. a GEO 25 klavdija.koman@osgorje.si
Petra KRAIGHER razredni pouk, razen TJA  2.  b 2. b 18 petra.kraigher@osgorje.si
Biserka LAZAR TJA, knjižničarka       biserka.lazar@osgorje.si
Vesna LEBAN ZGO, DKE, OPB       vesna.leban@osgorje.si
Petra LUKAN .v.d. ravnatelja       petra.lukan@osgorje.si
Anja PETERMAN razredni pouk, razen TJA 1. b 1. b 11 anja.peterman@osgorje.si
Nenad PILIPOVIČ ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠP, OPB       nenad.pilipovic@osgorje.si
Tatjana PINTAR  SLJ, pedagog       tatjana.pintar@osgorje.si
Saša POGOREVC TJA, GUM, N1A, OPB       saska.pogorevc@osgorje.si
Primož POKLUKAR LUM, LS1, LS2, NUM, OPB  9. b LUM   primoz.poklukar@osgorje.si
Andreja POTOČNIK pomočnica v.d. ravnatelja MAT, NRA, računalničarka       andreja.potocnik@osgorje.si
Ana PREK GUM       ana.prek@guest.arnes.si
Maja PREŠEREN ŠPO, OPB, JV       maja.preseren-kristan@osgorje.si
Marjana RAŽEN razredni pouk  1. a 1. a 12 marjana.ulcar@osgorje.si
Marija RIHTARŠIČ TIT, MAT, RVT  8. a GUM1   marija.rihtarsic@osgorje.si
Asja SODJA BIO,GOS, NAR, NPH, vodja šolske prehrane 6. b BIO 24 asja.sodja1@osgorje.si
Jera STOJKO FIZ, MAT, OPB 6. a FIZ 23 jera.stojko@guest.arnes.si
Tina SUŠNIK SLJ 7. b SLJ 26 tina.susnik1@osgorje.si
Brigita ŠKUFCA TJA 7. a TJA 21 brigita.skufca@osgorje.si
Jerca ŠOLAR RIHTAR razredni pouk, razen TJA  4. a 4. a 17 jerca.solar@osgorje.si
Maja TAVČAR KARLIN NI1, NI2, NI3, N2N, OPB, JV       maja.tavcar-karlin@guest.arnes.si    
Alenka ZUPAN razredni pouk, razen TJA  2. a 2. a 15 alenka.zupan@osgorje.si
Valentina ŽEMVA razredni pouk, razen TJA  3. b 3. b 19 valentina.zemva@osgorje.si

 

katarina_slivnik_pisarna

Poslovna sekretarka:

Katarina Slivnik

Tel.: 04/574-51-30

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: o-gorje.kr@guest.arnes.si

 ljudmila_zupan_pisarne

Računovodkinja:

Ljudmila Zupan

Tel.: 04/572-94-72

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: ljudmila.zupan@osgorje.si

 

Knjigovodkinja:

Andreja Mauko

Tel.: 04/574-51-33

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.mauko@guest.arnes.si

 

Računalničarka:

Andreja Potočnik

 Tel.: 04/574-51-33

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.potocnik@osgorje.si

TAJNIŠTVO 04 5745 130
FAKS 04 5769 100
RAVNATELJICA 04 5729 470
POMOČNICA RAVNATELJICE 04 5729 471
RAČUNOVODSTVO 04 5729 472
KNJIGOVODSTVO 04 5745 133
KNJIŽNICA 04 5729 473
ZBORNICA 1.-5. RAZREDA 04 5729 474
ZBORNICA 6.-9. RAZREDA 04 5729 475
TELOVADNICA 04 5729 476
SVETOVALNA SLUŽBA 04 5729 477
KABINET DODATNE
STROKOVNE POMOČI
04 5729 478
KUHINJA 04 5729 479
HIŠNIK, ČISTILKE 04 5729 480
ENOTA VRTEC GORJE 04 5725 405
VRTEC GORJE, KUHINJA 04 5729 485

 

Dostopnost