04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

 

 

                Ravnateljica:

                Petra Lukan

 

 

                      Tel.: 04/5729-470

                      E-pošta: petra.lukan@osgorje.si

               

                Pomočnica ravnateljice

                Marija Rihtaršič

 

 

                       Tel.: 04/5729-471

                        E-pošta: marija.rihtarsic@osgorje.si

 

 

              Svetovalna delavka:

              Barbara Zalokar

 

 

                               Tel.: 04/5729-477

                               E-pošta: barbara.zalokar@osgorje.si

              Dodatna strokovna                          pomoč:

              Hermina Rot

 

                              Tel.: 04/5729-478

                              E-pošta: hermina.zizek-rot@osgorje.si

 

 

 

 

 

Knjižničarka:

Biserka Lazar

 

 

Tel.: 04/572-94-73

E-pošta: biserka.lazar@osgorje.si

 

IME PRIIMEK   POUČUJE RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA ŠTEVILKA
UČILNICE
E-NASLOV
Lea Dobre BIO, KEM, NAR, OPB       lea.dobre@guest.arnes.si
Janja Geltar razredni pouk, razen TJA, GOS, GUM  5. a 5. a 16 janja.geltar@osgorje.si
Melita Gerdej razredni pouk, razen TJA, ŠPO  4. a 4. a 22 melita.gerdej@osgorje.si
Natalija Horvat razredni pouk, razen TJA 2. b 2. b 19 natalija.horvat5@guest.arnes.si
Klavdija Koman GEO, pedagoginja       klavdija.koman@osgorje.si
Petra Kraigher razredni pouk, razen TJA  3.  b 3. b 18 petra.kraigher@osgorje.si
Biserka Lazar TJA, knjižničarka       biserka.lazar@osgorje.si
Vesna Leban ZGO, DKE, SZJ1, SZJ2 6. b GEO 25 vesna.leban@osgorje.si
Petra Lukan ravnateljica       petra.lukan@osgorje.si
Jerca Pavlič SLJ, GKL        jerca.pavlic@guest.arnes.si
Anja Peterman razredni pouk, razen TJA 1. a 1. a 12 anja.peterman@osgorje.si
Nenad Pilipovič ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠP, OPB       nenad.pilipovic@osgorje.si
Saša Pogorevc TJA, GUM, N1A, OPB       saska.pogorevc@osgorje.si
Branka Poklukar OPB       branka.poklukar@guest.arnes.si
Primož Poklukar LUM, TIT, LS1, LS2, LS3, NUM, T OPB       primoz.poklukar@osgorje.si
Andreja Potočnik  MAT, NRA, računalničarka 6. a GOS   andreja.potocnik@osgorje.si
Ana Prek GUM       ana.prek@guest.arnes.si
Maja Prešeren ŠPO, OPB, JV       maja.preseren-kristan@osgorje.si
Marjana Ražen razredni pouk  2. a 2. a 13 marjana.ulcar@osgorje.si
Marija Rihtaršič TIT, MAT, pomočnica ravnateljice  9. a GUM1   marija.rihtarsic@osgorje.si
Asja Sodja BIO,GOS, NAR, SPH, vodja šolske prehrane 7. b BIO 24 asja.sodja1@osgorje.si
Jera Stojko FIZ, MAT 7. a FIZ 23 jera.stojko@guest.arnes.si
Tina Sušnik SLJ 8. b SLJ 26 tina.susnik1@osgorje.si
Pia Svetina JV, OPB, druga učiteljica v 1. a,        pia.svetina1@guest.arnes.si
Brigita Škufca TJA 8. a TJA 21 brigita.skufca@osgorje.si
Maja Tavčar Karlin NI1, NI2, NI3, N2N, OPB, JV       maja.tavcar-karlin@guest.arnes.si    
Alenka Zupan razredni pouk, razen TJA  3. a 3. a 15 alenka.zupan@osgorje.si
Valentina Žemva razredni pouk, razen TJA  4. b 4. b 17 valentina.zemva@osgorje.si

 

 

 

Tajnica:

Marija Mali

Tel.: 04/5745-130

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: solagorje@osgorje.si

 

Računovodkinja:

Ljudmila Zupan

Tel.: 04/5729-472

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: ljudmila.zupan@osgorje.si

 

Knjigovodkinja:

(obračun šolskih položnic in oskrbnin v vrtcu)

Andreja Mauko

Tel.: 04/5745-133

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.mauko@guest.arnes.si

 

Računalničarka:

Andreja Potočnik

 Tel.: 04/5745-133

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.potocnik@osgorje.si

 

 

 

Računalničarka:

Andreja Potočnik

 

 

 

Tel.: 04/5745-133

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.potocnik@osgorje.si

 

 

 

TAJNIŠTVO 04/ 5745-130
FAKS 04/ 5769-100
RAVNATELJICA 04/ 5729-470
POMOČNICA RAVNATELJICE 04/ 5729-471
RAČUNOVODSTVO 04/5729-472
KNJIGOVODSTVO 04/5745-133
KNJIŽNICA 04/5729-473
ZBORNICA 1.-5. RAZREDA 04/5729-474
ZBORNICA 6.-9. RAZREDA 04/5729-475
TELOVADNICA 04/5729-476
SVETOVALNA SLUŽBA 04/5729-477
KABINET DODATNE
STROKOVNE POMOČI
04/5729-478
KUHINJA 04/5729-479
HIŠNIK, ČISTILKE 04/ 5729-480
ENOTA VRTEC GORJE 04/5725-405
VRTEC GORJE, KUHINJA 04/ 5729-485

 

Dostopnost