04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

ŠOLA

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Gorje. Povezava

Stroškovnik. Povezava

 

Publikacija

Publikacijo Osnovne šole Gorje za šolsko leto 2023/2024 je v prilogi.

OŠ_Gorje_Publikacija_2023_2024

 

Cenik uporabe prostorov

Cenik uporabe prostorov

 

STARŠI

Status za učence

Vlogi za:

Status mladega umetnika 

Status športnika

Obrazce za vlogo učenci dobijo pri razrednikih ali pri pomočnici ravnatelja.

 

Delno kritje stroškov – šola v naravi

Vloga za delno kritje stroškov šole v naravi se nahaja v priponki.

Vloga_za_delno_subvencijo_ŠN

 

Združevanje položnic – izjava

Če želite, da vaše stroške združimo izjavo izpolnite in jo podpisano prinesite v računovodstvo.

Trajnik

Izjava o združevanju položnic

 

Navodilo za prejemanje e-računov

V prilogi je navodilo za prejemanje e-računov.

Navodilo za prejemanje e-racunov_maj21

 

Cene obrokov

Dokument o ceni obrokov za šolsko leto 2023/24

Cene obrokov_2023_24

 

PRAVILNIKI

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt Osnovne šole Gorje. Povezava

 

Hišni red

Hišni red Osnovne šole Gorje. Povezava

 

Pravila šolskega reda

Pravila šolskega reda. Povezava

 

Prometno – varnostni načrt šole

V prilogi si lahko preberite prometno-varnostni načrt šole.

Prometno-varnostni načrt Osnovne šole Gorje

 

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Povezava

Politika zasebnosti. Povezava

Sklep o popisu videonadzora. Povezava

 

Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev

Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev. Povezava

Informacije po zakonu o zaščiti prijaviteljev. Povezava

Dostopnost