04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vpis v srednjo šolo

KARIERNA ORIENTACIJA IN VPIS V SREDNJE ŠOLE

Informacije za učence in starše

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Vzemite si dovolj časa in zberite čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do najboljše odločitve.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednje šole radi pomagamo (razredniki, svetovalna delavka) in vas vabimo na pogovor.

Uživajte v raziskovanju in pridobivanju informacij, vedno pa dobrodošli na pogovor.

Pri izbiri je pomembno upoštevati tudi:

  • interese, sposobnosti (umske in telesne),
  • osebnostne lastnosti,
  • učne navade,
  • šolske ocene posameznika.

Za ustrezno izbiro je potrebno pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

V pomoč vam bodo tudi informacije, ki jih lahko spremljate na šolski oglasni deski za poklicno usmerjanje (v učilnici 9. razreda), zanimive knjige ter uporabne spletne strani.

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Rokovnik_2024_25

MOJA IZBIRA

Na spletni strani boste dobili skoraj vse informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev. Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in Zavoda RS za izobraževanje. Podatke o šolah pa sproti dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji:
http://www.mojaizbira.si/poklici

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE z veliko pomembnimi informacijami, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisov poklicev:
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
ter videoposnetkov o številnih poklicih:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLnlSSeeRb

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Spletna stran, kjer boste našli Pravilnik o vpisu v srednje šole: merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, tabelo za izračun točk, arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi:

http://www.mizs.gov.si

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Če pa vas podrobneje zanimajo, pokukajte na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/
Objava srednješolskih izobraževalnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembe ter njihovo vsebino.

CPI – CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Je del Kariernega središča, ki je namenjen mladim in vsem drugim, ki načrtujete svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujete za svoje odločanje prave informacije.

http://www.cpi.si/

eSVETOVANJE Vam bo s pomočjo spleta pomagalo pri izboru vaše poklicne poti. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje.
https://esvetovanje.ess.gov.si/

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Vse o različnih vrstah štipendij (Zoisove, kadrovske, štipendije za deficitarne poklice…)
http://www.jpi-sklad.si/

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU najdete na:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

DIJAŠKI.NET
Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo.
http://www.dijaski.net/

“TO BO MOJ POKLIC” – RTV SLO kratki film o različnih poklicih
http://4d.rtvslo.si/!oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158

VIDEO SPOT »ZNANJE JE LAJF«/ TRKAJ V OKVIRU PROJEKTA POTUJOČA RAZSTAVA POKLICEV PRIHODNOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg

Video spot »Znanje je lajf« je nastal v okviru projekta Potujoča razstava poklicev prihodnosti. Potujoča razstava in video spot potujeta po šolah, podjetjih, kariernih sejmih, poklicnih tržnicah ter drugih dogodkih, namenjenih kariernemu odločanju mladih. Video spot in »komad« so na GZS pripravili skupaj s priljubljenim raperjem Trkajem posebej za ta namen. Moto celotne Potujoče razstave je »Grem se učit kar hočem bit« in želi spodbuditi mlade, da spoznajo čim več poklicev, zato, da se lahko odločijo za nadaljnje šolanje po svojih željah in potencialih.

MESTO MLADIH
Portal za dijake in devetošolce: http://www.mestomladih.si/

PRIROČNIK ZA STARŠE
Kako pomagati otroku pri sprejemanju kariernih odločitev?

https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/10/FAMICO_prirocnik-za-star%C5%A1e.pdf  

Knjižni molji pa boste v šolski knjižnici našli tudi knjige v pomoč pri izbiri poklica.

 

Dostopnost