04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Dragi učenci!

Učitelji smo vam pripravili navodila za naslednji teden. Navodila so zelo natančna in razdelana. Podana so v spodnji tabeli po vrsti po razredih. Za vprašanja in dodatna pojasnila smo na voljo preko spletne pošte in eAsistenta.
Vsi vas lepo pozdravljamo in vam želimo veliko dobre volje, discipline, odgovornosti in dobro organizacijo šolskega urnika.

Razred Navodila Priloge z dodatnimi navodili
1. a 1_a_drugi_teden //
2. a 2_a_drugi_teden

MAT_2.r_VADIM RAČUNANJE

SLJ_2.r_NAŠE PTICE

2. b 2_b_drugi_teden

MAT_2.r_VADIM RAČUNANJE

SLJ_2.r_NAŠE PTICE

3. a 3_a_drugi_teden  //
3. b 3_b_drugi_teden  //
4. a 4_a_drugi_teden  NRA_Scratch_Žoga
4. b 4_b_drugi_teden NRA_Scratch_Žoga
5. a 5_a_drugi_teden GOS_5.a_VRSTE BLAGA GLEDE NA UPORABO
6. a 6_a_drugi_teden GOS_6.r_oznake na embalaži
6. b 6_b_drugi_teden GOS_6.r_oznake na embalaži
7. a 7_a_drugi_teden  //
8. a 8_a_drugi_teden FIZ_8.A_2.teden
8. b 8_b_drugi_teden FIZ_8.B_2.teden
9. a 9_a_drugi_teden FIZ_9.A_2.teden
9. b 9_b_drugi_teden FIZ_9.B_2.teden

 

Dostopnost