04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Na našem šolskem vrtu smo spomladi uredili zeliščno gredo, na katero smo posadili 12 različnih zelišč. Zanje smo skrbeli do jeseni in jih novembra  porezali. Nekaj porezanih rastlin smo herbarizirali, vse posušili in pripravili za uporabo ter o njih zbrali podatke o zdravilnosti in uporabi.

V avli šole smo na panoju pripravili predstavitev teh rastlin s herbariji, slikami in opisom uporabe.

Pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane so iz nekaterih  zelišč pripravili nekaj jedi in spoznali kašen okus daje posamezno zelišče jedem.

Iz mete in melise smo na decembrskih delavnicah, kjer gre za druženje staršev, učencev in učiteljev, pripravili čaj in ga obogatili z domačim gorjanskim medom.

Želeli smo,da se učenci še bolj spoznajo s temi zelišči in smo v ta namen izdelali igro s kartami. Karte vsebujejo slike, uporabo in imena zelišč. Učenci tako iščejo trojke. Zmaga tisti učenec, ki na koncu pozna največ rastlin in njihove uporabe.

Naše delo smo predstavili tudi po šolskem radiu in članek o tem je bil objavljen tudi v lokalnem časopisu Gorjanc.

V projekt je bil vključen ves 7 razred, prav vsak je prispeval en del k vzgoji, pripravi in uporabi zelišč.

 

Dostopnost