04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Z učenci in učenkami 6. razreda smo v letošnjem šolskem letu pri pouku naravoslovja veliko časa namenili tudi pogovoru o pomenu in zgradbi semen ter poteku njihove kalitve. Za domačo nalogo so učenci doma kalili semena pod različnimi pogoji in jih pri tem opazovali. Po določenem času so jih prinesli v šolo ter sošolcem in sošolkam predstavili svoja opažanja ter tudi vzgojene rastline. Pogovarjali smo se tudi o tem, zakaj ponekod semena niso vzkalila. Tako so se prek konkretne izkušnje naučili, kaj potrebujejo semena za kalitev. Ker na šoli nimamo šolskega vrta, smo določena semena kalili tudi v učilnici, saj sem želela, da učenci tudi v šoli obnovijo pridobljena znanja ter se navajajo na samostojnost. Tudi te rastline smo si večkrat ogledali in opazovali dogajanje, napredek od prejšnjega opazovanja. Učenci so se učili skrbeti za mlade rastline. Ker pa je potrebno mlade rastline sčasoma tudi presaditi v večje lončke, smo usvajali tudi ta znanja. V aprilu smo na šoli v okviru tehniškega dneva pripravili tudi t. i. »Tržnico semen«, katere glavni namen je izmenjava doma vzgojenih semen in rastlin. Učenci so v šolo prinesli veliko semen, ki smo jih nato zapakirali v vrečke ter razporedili po košarah (zelišča, zelenjavnice, stročnice, cvetlice …). Skoraj vse vrečke smo razdelili med obiskovalce, med katerimi pa niso bili le učenke in učenci naše šole, ampak pa tudi zunanji obiskovalci, ki so s svojimi izkušnjami o rastlinah in opravilih na vrtu našim učencem postali pomemben vir znanja in izmenjave izkušenj. Učenci so obljubili, da bodo pridobljene rastline doma tudi zasadili in skrbeli zanje. Projekt smo izvajali tudi medpredmetno, in sicer s poukom gospodinjstva. Med drugim smo pripravili tudi avokadov namaz. Seme avokada smo kalili in nato presadili v lonček. Pomemben del tega projekta pa je bil tudi, ko smo sadike zelišč, ki smo jih iz semen vzgojili v razredu, posadili v naš zeliščni vrt, ki je pred šolo.

Mentorica: Asja Sodja, prof. bio-gos

Dostopnost