04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Sodelujemo pri Unesco projektu ODNOS MLADIH DO ZDRAVJA. Glavni namen projekta je prikazati pomen in lastno odgovornost do naše blaginje – zdravja z vidika mladih. Cilji so: spoznati in razviti ekološko ozaveščenost, seznaniti se z zgod.-kult. dediščino, razviti pozitiven odnos do narave in holističen pristop k naravnemu načinu zdravljenja, aktivno se vključiti v pripravo zdravega obroka, prepoznavati in spodbujati izraženje čustev in občutkov, seznaniti se z uporabo različne, posebne vrste komunikacije pri osebah s posebnimi potrebami, razvijati umetniško ‘žilico’ (naravni materilali).

 

Varčevanje z vodo

Varčevanje z vodo

Pri pouku gospodinjstva v 6. razredu se med drugim pogovarjamo tudi o okolju v katerem živimo in o našem odnosu do njega. Nekaj ur vsako leto namenimo tudi »razrednemu projektu« o varčevanju z vodo. Učenci razmišljajo o pomenu pitne vode za človeka in o tem, za kaj vse jo porabljamo. Konkretni podatki o količini porabljene vode na prebivalca v Sloveniji jih šokirajo in nadaljevanje nas vodi v razmišljanje o pomenu varčevanja s pitno vodo. Učenci sami predlagajo pravila in nato enega izmed njih tudi ilustrirajo. Sledi izbor sličice, ki najbolj sodi v šolsko okolje, kjer učenci največ vode porabijo v straniščih in učilnicah. Sami lahko največ storijo z rednim zapiranjem pip med miljenjem rok po uporabi stranišča ali pred šolsko malico. Izbrano ilustracijo fotokopiramo in plastificiramo ter razobesimo nad vse umivalnike na šoli, tudi v šolsko kuhinjo, k snažilkam, v telovadnico … Vse ostale izdelke razstavimo na panoju pred učilnico. Na ta projekt se redno spomnimo skozi celotno šolsko leto, ko si pri praktičnem delu pouka umivamo roke, peremo zelenjavo, pomivamo posodo in podobno.

Mentorica: Asja Sodja, prof. bio-gos

Priprava zdravega obroka

Na šoli smo se pridružili projektu društva Vesela kuhinja iz Ljubljane, ki že več let uspešno vodi kuharsko tekmovanje Kuh’na pa to. V letošnjem letu so pristopili k aktivnostim v zvezi z dnevom slovenske hrane. Kot pove že ime v naslovu, gre za to, da otroci prevzamejo vlogo načrtovalcev prehrane, poiščejo recepte, z njimi seznanijo osebje v šolski kuhinji, jim pomagajo pri pripravi hrane in skupaj pripravijo privlačen, zanimiv in zdrav krožnik. Pri tem upoštevajo geografsko lego ter kulturno-kulinarično izročilo kraja, letni čas, uporabljajo lokalno hrano ter smernice zdravega prehranjevanja. Povabili so nas k pripravi glavne jedi, kjer pomembno vlogo igra zelenjava in poobedka kot značilnega pozdrava iz kuhinje.

Pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja so učenci izbrali, da bodo skuhali zdrav obrok – enolončnico BABIČIN LONEC in POKLJUŠKE HRIBČKE.

V četrtek, 17. 11. 2016, so se zbrali ob 7. 15 v šolski kuhinji, kjer so čas do 9.05 namenili pripravi jedi. Opravili so grobo in fino predpripravo zelenjave – luščenje in rezanje čebule, čiščenje in ribanje korenja, rezanje pora … ter pripravili testo za sladico in nato vlili v modelčke. Sledilo je postopno dodajanje sestavin v lonec in potrpežljivo mešanje ter peka pokljuških hribčkov. Kasneje (ob 12. 00) smo hrano ponudili drugim učencem in delavcem naše šole. Sledila je še analiza dela. Obvezen del pri delu je bila čista kuharska uniforma (čepica, majica in predpasnik).

Mentorica: Asja Sodja, prof. bio-gos

Dostopnost