04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

KOLEDAR OSNOVNOŠOLSKIH TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

Koledar tekmovanj 2014/2015
Tekmovanja iz znanja

Koledar športnih tekmovanj:
– Informator 2014/2015
– Koledar ŠŠT 2014/2015 

Z učenci se bomo udeleževali spodaj naštetih tekmovanj. Pri tem delu bodo sodelovali učenke in učenci od 1. do 9. razreda, učitelji, mentorji, starši in zunanji sodelavci.

 • Ohranimo zdrave zobe, od 1. do 5. razreda
 • Računanje je igra, od 1. do 4. razreda
 • športna tekmovanja v okviru pouka in panog ŠŠD
 • iz znanja matematike za Vegovo priznanje, od 1. do 9. razreda
 • iz znanja zgodovine, 8. in 9. razred
 • iz znanja geografije, 8. in 9. razred
 • iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, od 2. do 9. razreda
 • iz znanja fizike za Stefanovo priznanje, 8. in 9. razred
 • iz znanja kemije za Preglovo priznanje, 8. in 9. razred
 • iz znanja angleškega jezika, 9. razred
 • iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 8. in 9. razred

Najuspešnejši učenci prejmejo pohvale in priznanja za svoje delo. 
Med šolskim letom se bodo učenci udeležili številnih tekmovanj, kjer se bodo z vrstniki pomerili v znanju, sodelovali na likovnih in literarnih natečajih, se udeležili športnih tekmovanj, sodelovali v interesnih dejavnostih na šoli. Učenci se na tekmovanja iz znanja pripravljajo v okviru rednega pouka in pri urah dodatnega pouka pod mentorstvom učiteljev. Ta tekmovanja so organizirana na treh nivojih. Najboljši na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto priznanje, na regijskem srebrno priznanje in na državnem nivoju zlato priznanje.

Dostopnost