04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Triglavski narodni park je v sklopu projekta Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe organiziral strokovno ekskurzijo v Avstrijo, v Visoke Ture.
Učitelji v šolah, ki smo del Skupnosti šol, prenašamo znanje učnih vsebin kot so varstvo narave, ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Povezujemo se s strokovnjaki iz Triglavskega narodnega parka in s strokovnjaki iz sosednjih narodnih parkov. Strokovna ekskurzija je bila namenjena učinkovitemu prenosu znanja in uporabi naravoslovnih vsebin.  Uslužbenci NP Visoke Ture so nam predstavili njihove izkušnje na področju izobraževanja o podnebnih spremembah.
Obiskali smo center narodnega parka Visoke Ture/Hohe Taueren v Matreiu.  Ogledali smo si stalno razstavo s slikami in opisi. Zanimiv je bil relief gora in dolin narodnega parka s svetlobno animacijo. Kasneje pa nam je predstavnica parka opisala delo parka v povezavi s šolami v narodnem parku. Všeč nam je bil načrt izobraževalnih dejavnosti po vertikali v osnovni in srednji šoli.
Naša druga postaja pa je bil Znanstveni center narodnega parka Visoke Ture v Mittersillu. Tudi tam smo si ogledali stalno razstavo, ki vsebuje sobo z ledenikom, ploščad s filmom okolice in predstavitev flore in favne v narodnem parku. Z uslužbencem parka pa smo prek delavnic spoznali  bistvene vsebine, ki jih izvajajo s šolami. Le-te so naravni pasovi rastlin in živali v parku, ledeniki nekoč in danes, preoblikovanje površja, vode in njihov vpliv na naravo ter živalstvo v parku. Krovni cilj izobraževanja pa so bile podnebne spremembe.
V prijetni družbi učiteljic, ravnateljic osnovnih šol in centrov šolskih in obšolskih dejavnosti ter uslužbencev TNP-ja smo zaključili strokovno ekskurzijo.

Zapisala:
Jerca Šolar Rihtar

 

Dostopnost