04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Zadnji teden v oktobru 2019 je bilo na OŠ 16. decembra Mojstrana Unesco srečanje šol Gorenjske. Srečanja so se udeležile šolska koordinatorica in učenki 6. razreda, Maša Majer in Anja Mežek. Po kulturnem programu so nas učenci vodili po Mojstrani. Skozi Mojstrano tečeta reki Sava Dolinka in Triglavska Bistrica. Leži na vzhodu Triglavskega narodnega parka in je dobro izhodišče v vse tri ledeniške doline – Vrata, Kot in Krmo. Razložili so nam, od kod izvira ime Mojstrana, in sicer nad Dovjem sta živela dva brata. Ob priliki dedovanja sta se tako hudo sprla, da se je eden od njiju z vsem svojim imetjem preselil na drugi breg Save in rekel: »To pa je moja stran.« Iz rečenega naj bi nastalo ime Mojstrana.

Pot po Mojstrani nas je vodila do trga olimpijcev, ki je posvečen olimpijcem iz Mojstrane in okolice, do Mrušičeve hiše, kjer se je rodil Mihael Ambrožič, eden prvih, ki je razširil kranjsko čebelo (sivko) po svetu,  do Požgančevega mostu, ki prečka Savo Dolinko in povezuje Dovje in Mojstrano, do dveh plezalnih poti, do smučarske skakalnice in na koncu do Slovenskega planinskega muzeja, ki so ga v Mojstrani odprli leta 2010, kjer je na ogled razvojni lok slovenske planinske, gorniške, alpinistične in gorniškoreševalne zgodovine, prepletene z naravovarstvenimi in izobraževalnimi vsebinami.

 Tina Sušnik,

 šolska koordinatorica

Dostopnost