04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Gre za ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Prek obveznih spremljevalnih izobraževalnih ukrepov se še dodatno trudimo povezovati otroke s kmetijstvom in spodbujati zdravo prehranjevanje.

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je torej redno tedensko razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov. Šolska shema bo razdeljena po razredih.

Ob tem izvajamo tudi spremljevalne izobraževalne ukrepe, ter sodelujemo pri spremljanju in vrednotenju učinkov. O dogodkih obveščamo tudi javnost.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Zapisala: Asja Sodja, vodja šolske prehrane na OŠ Gorje

 

Dostopnost