04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

RAZRED: 9. A, 9 .B

Cilji:

 • učenci razmišljajo o kulturi,
 • učenci se pripravijo in sodelujejo na področju glasbene, likovne, plesne umetnosti ter pri branju poezije,
 • spodbujanje učencev k branju poezije in razmišljanju o poeziji.

Metode dela:

 • metoda razgovora,
 • metoda igranja vlog,
 • metoda opazovanja, zaznavanja in občutenja,
 • metoda referata,
 • metoda ovrednotenja dela.

Oblika dela: individualno in skupinsko delo, delo v parih.

Literatura in viri:

 • zapisi iz domačih branj od pouka slovenščine (A. Ilc: Komadi),
 • PP predstavitev učenk o Ivani Kobilici,
 • Zbirka pesmi S. Kopinšek: Ljubezenke.

OPIS POTEKA RAZREDNE URE

 1. Učiteljici Brigita Škufca in Klavdija Koman nagovorita učence devetih razredov. Učence seznanita s svojim razmišljanjem o kulturi.

UVODNA MOTIVACIJA:

 1. Učiteljica Klavdija predstavi dva gosta, Martina Knaflja iz 7. a razreda in Ivano Kikelj iz 8. a razreda, ki zaigrata na svoja instrumenta. Martin odigra dve pesmi na harmoniko, Ivana zaigra na violino. Učiteljica Brigita jima zastavi vprašanja, ki se nanašajo na njuno igranje.

Z uvodno motivacijo se v razredu dvigne pozitivna klima in učenci naj bi se nekoliko bolj sprostili.

Med igranjem učenec Matic Jelenc fotografira dogajanje v razredu.

Naslednji učenec, ki igra na harmoniko, je Klemen Rozman. Potrudi se, da nam zaigra pesem Na Roblek bom odšel. Ostali učenci ga spodbujajo s taktom ploskanja po melodiji.

Ob zaključku glasbene umetnosti posamezni učenci preberejo svoje razmišljanje o kulturi (doma so sestavili krajši zapis o kulturi). Pri tem sodelujejo tako fantje kot dekleta.

JEDRO

 1. Učiteljica v nadaljevanju pokaže knjižico Ljubezenke, ki jo je napisala Simona Kopinšek. V knjižici so zbrane ljubezenske pesmi, primerne za najstniško obdobje.

Učiteljica izbere učence, ki preberejo pesmi: Najbolj moj, V naši ulici, Na obali sanj in Skoraj Pariz.

(Cilj umetnosti poezije je bilo v spodbujanju branja in razmišljanju, da je poezija lahko nekaj lepega tudi v najstniškem obdobju in da nas lahko obogati ter razvije srčno kulturo.)

Sledi razmišljanje o poeziji Andreja Ilca, ki je napisal Komade. Učenki Rebeka Hudovernik in Kaja Larisi prebereta svoje razmišljanje o Ilčevi poeziji.

 1. Napovemo novo področje kulture, likovno umetnost. Kaja Larisi in Tina Bernik sta doma pripravili PP predstavitev o umetnici Ivani Kobilici. Pri svoji predstavitvi uporabljata IKT ter računalnik. Predstavita njen način slikanja in njene veličastne slike.

Sledi napoved glasbene točke, plesa, na katerega sta se pripravili Kristina Čop in Špela Skumavec.

ZAKLJUČEK

 1. Učence na koncu povprašamo za njihovo mnenje o drugačni razredni uri. Ravnatelj izrazi svoje mnenje o uri.

Za čisti zaključek učenci skupaj zapojejo pesem Slovenija, ki so se jo naučili pri glasbeni vzgoji.

UČITELJICI: BRIGITA ŠKUFCA IN KLAVDIJA KOMAN

Dostopnost