04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Certifikat Znak Kakovosti Triglavskega narodnega parka – ZKTNP, prejme izobraževalna ustanova OSNOVNA ŠOLA GORJE.

  • Izobraževalna ustanova deluje v skladu s cilji in nameni Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1).
  • Certifikat ZKTNP lahko pridobijo izobraževalne ustanove, ki s svojim delom aktivno sodelujejo pri varovanju narave in kulturne dediščine. Spodbujajo načela in vrednote, zapisane v Statutu Skupnosti šol, ter izkazujejo izredno delovanje pri krepitvi identitete Skupnosti šol. Doseganje standardov in zahtev se presoja s pomočjo meril, ki so kot Ocenjevalni obrazec te priloge njegov sestavni del.

Certifikat ZKTNP se izobraževalnim ustanovam podeli za obdobje dveh let (2023–2024).

Dostopnost