04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Datumi popravnih izpitov v avgustu 2015:

– KEM, v sredo, 26. avgusta 2015 ob 7.30 v učilnici za kemijo.

– TJA, pisno, v četrtek, 27. avgusta 2015 ob 7.30 v učilnici za angleščino. Ustno ob 9. uri v učilnici za angleščino.
  Učenci naj prijavnice, ki so jih prevzeli ali prejeli po pošti, izpolnijo in oddajo najkasneje dva dni pred opravljanjem izpita v
tajništvo šole.

Izpitni roki za 8. r. in 9. r., v avgustu

Prijavnica za popravni izpit

Dostopnost