04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

V ponedeljek, 16. maja je v Portorožu potekala podelitev priznaj za naziv Simbioza šola. Naziv je prejela tudi naša šola. Na naši šoli smo se projekta Simbioza udeležili že četrto leto.Simbioza v tem šolskem letu je povezala več kot 15.000 starejših in nekaj manj mladih po vsej Slovenji. Simbioza tmelji na prostovoljstvu. Aktivnosti povezujejo starejše in mlade. Simbioza je usmerjna na računalniško opismenjevanje starejših in na področje športa ter zdravega življenskega sloga. Mladi pomagajo starejšim do osnovnih znanj s področja računalništva, starejši spoznajo nove športe in se družijo z mladimi.
Starejši občani občine Gorje se z veseljem udeležujejo delavnic, se družijo med seboj in z mladimi ter se vedno kaj novega naučijo.
Vsem, ki ste kakorkoli sodeovali v projktu Simbioza na naši šoli se še enkrat zahvaljujemo. Posebej se zahvajujemo tudi vsem prostovolcem, za opravljeno delo.
Z aktivnostmi po projektu Simbioza bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2016/2017.

Priznanje
Podelitev priznanj (Foto: Ana Topoljski, arhiv Simbioza)

 

Dostopnost