04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vlogo za znižano plačilo za vrtec za leto 2014 je potrebno oddati na Center za socialno delo najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlogo lahko dobite tudi na spletni strani MDDSZ oz. na spodnji povezavi:

VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2014

Dostopnost