04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Obvestilo staršem

Novosti glede subvencije kosila za učence po 1. 1. 2017

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (1., 2. in 3. dohodkovni razred ).

Veljavnost subvencije za kosilo
Subvencija kosila za učence velja za celo šolsko leto, zato nove vloge v prehodu v novo koledarsko leto ni treba vlagati.  Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz baze podatkov CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Prijava na kosilo po uveljavitvi zakona ZUPJS-G
Učenci, ki so po spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upravičeni do subvencije, in še niso prijavljeni na kosilo, se na kosilo prvič prijavijo v računovodstvu.

Opozarjamo vas tudi na doslednost pri odjavi kosil. Če kosila zaradi odsotnosti otroka ne odjavite pravočasno, boste zanj plačali polno ceno.

Lepo vas pozdravljam.

Milan Rejc,
ravnatelj OŠ Gorje

 

Dostopnost