04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Kje lahko starši, učenci in šole pogledajo ovrednotene preizkusa vsakega učenca?
Državni izpitni center v Skladu s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do obojega se dostopa s pomočjo učenčeve šifre in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

 

Dostopnost