04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

OŠ Gorje kot Unesco šola sodeluje pri mednarodnem Unesco ASP projektu DREVO = ŽIVLJENJE. Projekt zbližuje mlade in njihove mentorje z zavedanjem o lastni kulturni identiteti in spoštovanju drugačnosti vseh vrst. Tema v šolskem letu 2015/16 je ŠKATLICA ŽELJA – poudarek na problematiki begunstva (s pomočjo nekaterih členov Splošne deklaracije o človekovih pravicah).

 

Dejavnosti:

Angleščina: učenci 5. a, b (mentorica Saša Pogorevc, učiteljica angleščine in razrednega pouka)

Učenci so si najprej ogledali posnetek Val beguncev na info.dromu (https://www.youtube.com/watch?v=V91Ja-IDqAc). Otroci so se seznanil, od kod prihajajo, kam grejo, čemu in zakaj potujejo/se selijo potujejo begunci … Učenci so se poskušali postaviti v vlogo begunca. Naredili so t. i. delavnico. »Vrečka ali kovček, ki ga boš vzel na pot«. Učenci so v delavnici razmišljali, kaj bi vzeli s seboj, če bi se kar iznenada morala izseliti iz domovine in ne bi vedeli, kaj jih čaka na poti, koliko časa bodo potovali, kje bodo spali ipd. Razmišljali so koga/kaj bi vzeli s seboj – tudi domačega ljubljenčka (psa, mačko …).

Med poukom angleščine so prebrali povzetek članka, ki govori o deklici, ki je zbežala iz Sirije in kaj je vzela s seboj (očetov dnevnik kot spomin). V angleškem jeziku so se naučili nekaj angleških besed: vojna, potovanje, cilj, svoboda, begunci, prenočišče … Na koncu so še narisali risbice s sporočilom beguncem v angleščini. Učenci so v angleščini napisali vprašanja, ki bi jih zastavili beguncem (sovrstnikom), če bi prišli v njihov razred.

 

Oddelčna skupnost: učenci 6. a, b (mentorici: Tina Sušnik in Klavdija Koman)

Učenci so si ogledali posnetek Val begunstva na info.dromu (https://www.youtube.com/watch?v=V91Ja-IDqAc). Učenci so z geografskega stališča izvedeli, kje leži Sirija, katere so sosednje države, kam emigranti potujejo, čemu in zakaj, kam želijo iti in zakaj. Spoznali so tudi, da je lahko več vrst emigrantov. Podučili so se tudi o tem, ali so se tudi Slovenci kdaj v zgodovini morali kam seliti. Naredili so škatlico želja, v katero so vložili risbice, ki so jih narisali. Vsaka risbica ima svoje sporočilo.

 

Oddelčna skupnost: 4. a in 4. b (mentorici: Jerca Šolar in Petra Lukan)

Učenci so naredili škatlico želja in se ob njej pogovarjali o problematiki begunstva – kdo so, zakaj potujejo v drug svet … Narisali so risbice s sporočilom in jih nalepili na škatlico. Vsak je ob risbici pripovedoval zgodbico, ki bi jo rad sporočil begunskim otrokom.

Dostopnost