04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Interesne dejavnosti

     PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

Interesne dejavnosti – krožki

Mentor/ica

Razred

Št. ur

Urnik

BRALNA ZNAČKA

Več mentorjev

1. do 9. r.

98

po dogovoru

TURISTIČNI PODMLADEK*

Klavdija Koman

6. do 9. r.

35

po dogovoru

MLADINSKI PEVSKI ZBOR *

Tanja Leben

5. do 9. r.

105

ponedeljek 6. , 7. ura

torek, pred ura, 6. , 7. ura

OTROŠKI PEVSKI ZBOR* 

Melita Gerdej

1. r.

35

torek, 7. ura

OTROŠKI PEVSKI ZBOR* 

Melita Gerdej

2., 3., 4. r.

35

torek, 6. ura

FURA NAS KULTURA*

Tatjana Pintar

6. do 9. r.

35

po dogovoru

ETIKA IN VREDNOTE

Tatjana Pintar

6. do 9. r.

15

sreda, 6., 7. ura

GLEDALIŠKI KROŽEK

Tina Sušnik

6. do 9. r.

20

torek, 6. ura

ŠOLSKI ČASOPIS

Tina Sušnik

6. do 9. r.

10

po dogovoru

ŠOLSKI ČASOPIS

Alenka Zupan

4., 5. r.

15

po dogovoru

TEHNIČNI KROŽEK*

Pavel Zupan

6. do 9. r.

35

po dogovoru

KONSTRUKTORSKI KROŽEK

Pavel Zupan

6. do 9. r.

25

po dogovoru

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Tamara Oštir

6.r.

4, 5. r.

50

torek, 6. ura

torek, 7. ura

AVDIO-VIZUALNI krožek

Milan Rejc

7. do 9.r.

 

po dogovoru

LIKOVNI KROŽEK

Primož Poklukar

6. do 9. r.

25

po dogovoru

GEOGRAFSKI KROŽEK

Klavdija Koman

6. do 9.r.

15

A-urnik, ponedeljek 7. ura

B-urnik, ponedeljek predura

ZGODOVINSKI KROŽEK

Kristina Kodranov Maroševič

8. in 9.r.

15

po dogovoru

BIOLOŠKI KROŽEK

Asja Sodja

6. do 9. r.

30

A-urnik, četrtek predura

B-urnik, petek predura

RDEČI KRIŽ

Petra Kraigher

3. do 6. r.

30

po dogovoru

ASP-net UNESCO

Tina Sušnik

5. do 9. r.

8

po dogovoru

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Ana Fon

7. do 9. r.

6

po dogovoru

KAJ VEŠ O PROMETU*

Pavel Zupan
Maja Kristan Prešeren

Janja Geltar

5. do 9. r.

10

po dogovoru

10

10

PLANINSKI KROŽEK

Jerca Šolar

Francka Jensterle

2. do 8. r.

70

3. soboto v mesecu oz. po dogovoru

MLADINA IN GORE

Jerca Šolar

Francka Jensterle

6. do 9. r.

30

četrtek predura

ŠPORTNE URICE

Petra Kraigher

2., 3. r.

25

četrtek, predura

OHRANJAMO DOMAČA ZNANJA

Petra Lukan

4., 5. r.

20

sreda, 6. ura

PRAVLJIČNI KROŽEK

Alenka Zupan

1. r.

20

ponedeljek, 6. ura

PRAVLJIČNI KROŽEK

Valentina Žemva

2. r. in 3. r

20

ponedeljek, 13.30 do 13.45

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

(Epi Reading Badge in knjižni molj)

Brigita Škufca

Biserka Lazar

Saša Pogorevc

4. do 9. r.

20

po dogovoru

VESELA ŠOLA

Klavdija Koman

7. do 9. r.

20

po dogovoru

VESELA ŠOLA

Jerca Šolar

4. do 6. r.

20

petek, predura

MAVRIČNA DRUŽENJA

Hermina Rot

Barbara Zalokar

3. r

20

torek, 3. ura

MED DVEMA OGNJEMA

Janja Geltar

2.r., 3. r.

20

sreda, predura

MED DVEMA OGNJEMA

Petra Lukan

4. in 5. r.

20

ponedeljek, predura

ZNAM VEČ*

Valentina Žemva

2. r.

20

torek, 5. ura

ZNAM VEČ*

Marjana Ražen

1. a

20

četrtek, 6 ura

ZNAM VEČ*

Alenka Zupan

1. b

20

četrtek, 6 ura

PREBERI KNJIGO – OGLEJ SI FILM

Biserka Lazar

5., 6., 7.,

35

po dogovoru

     Mentorji športnih in plesnih klubov ter društev bodo o izvajanju dejavnosti starše in učence obvestili sami.

 

 

Dostopnost