04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

brdo etika_in_vrednote_11_sept_2014_spletDrugi posvet etika in vrednote je potekal 11. septembra 2014 na Brdu.
Varuhinja etike in vrednot, ravnatelj in pomočnica ravnatelja na OŠ Gorje smo se v četrtek, 11. 9. 2014, udeležili 2. strokovnega posveta Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Vseh nas je bilo čez 300. Program

iev živ nar zdrPo čustvenem nagovoru soproge pokojnega ustanovitelja inštituta, akademika dr. Jožeta Trontlja, nas je nagovoril novi predsednik slovenske vlade, dr. Miro Cerar, ki je podpornik projekta že od samega začetka. Med drugim je povedal, da je naša kriza kriza etičnosti in morale ter poštenosti, ki se održa tudi v političnem vrhu in da bo treba začeti pri temeljih, saj je ključni problem v državi prav pomanjkanje etičnih in moralnih norm. Izrazil je osebno zadovoljstvo, da projekt, ki sistematično vgrajuje vzgojo za vrednote v vrtce in šole, živi in da je vse več zavodov vključenih vanj. 

V nadaljevanju so se zvrstili predavatelji – kot so razvidni iz priloženega programa.
Psiholog dr. Aleksander Zadel se je osredotočil na osebnostno rast; na razkorak med prirojenimi osebnostmi lastnostmi in naučenim vedenjem. Prepričal nas je, da se človek lahko nauči živeti vrednote skozi svojo osebnost in biti z njimi srečen.
Dr. Janek Musek je z rezultati nedavne raziskave dokazoval podobno: usklajenost obnašanja z vrednotami vodi k sreči in blagostanju posameznika, družbe in človeštva.
Če poenostavimo: ni dovolj, da vrednote poznamo in o njih govorimo. Ne le, da od takega govorjenja ni koristi – človek, ki govori eno, dela pa drugo, ne more biti srečen. In družba, polna takih posameznikov, je hroma družba. Ena temeljnih nalog vrtcev in šole bi torej morala biti skrb za doseganje skladnosti med védenjem in vedênjem.
Z organizatorji posveta in predavatelji se udeleženci v mnogočem strinjamo, zato se veselimo tretjega modula, s katerim začnemo že naslednji teden. Čaka nas življenje, narava, zdravje.
(T. P.)

 

 

Dostopnost