04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Postavili smo nove koše. S tem smo želeli doseči ozaveščenost pri ločevanju odpadkov. Opremili smo jih z napisi, kaj sodi v posamezen koš in kaj ne sodi. Uvedli smo ekipo, ki je kontrolirala odlaganje.

Posebej smo zbirali tetrapak in iz tega materiala izdelovali različne izdelke.

Zbirali smo plastenke PET v okviru humanitarne akcije Jaz, ti, mi za Slovenijo. Zbrali smo 47 kg. Denar je bil namenjen za nov inkubator v Porodnišnici Kranj.

Urejali smo šolsko okolico. Namestili smo preurejene gnezdilnice, hiške za divje čebele in čmrljice. Urejali zeliščno gredo, preuredili cvetlično gredo in zasadili nova drevesa za šolo.

Raziskovali smo biodiverziteto  na šolskem vrtu in raziskavo predstavili na panoju v šolski avli.

Stalno smo urejali  ekokotiček na panoju obstopnicah.

Naše skupno delo je bilo nagrajeno z zeleno zastavo, ki krasi našo šolsko avlo.

Dostopnost