04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Učenci in učiteljica 4. a-razreda na OŠ Gorje smo navdušeni nad poukom na prostem. Pri urah, ki jih preživimo v naravi, občudujemo in doživljamo gozd ter raznolike drevesne vrste v njem. Spoznavamo, da je gozd naše bogastvo. Vemo, da ga je treba ohranjati in z njim ravnati trajnostno. V gozdu, naravi se sprostimo, lajšamo zaskrbljenost, zbistrimo misli. Čas, preživet v naravi, nam izboljša razpoloženje, nam vrne energijo, nas poživi in pomladi.
Zato so učenci na dan Zemlje od učiteljice prejeli sadike mladih dreves. Dobili so bukev, beli gaber, smreko, bor, javor, vrbo in tudi španski bezeg. Ta drevesa so posadili na njihovem vrtu, jih zaščitili in spremljali njihovo rast. Tako smo obogatili naše okolje s 25 drevesi, ki bodo rasla skupaj z otroki.

Učiteljica:
Jerca Šolar Rihtar

Dostopnost