04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Zdravje v vrtcu

ZDRAVJE V VRTCU

Vrtec zagotavlja ustrezno okolje in razmere za varno, zdravo otroštvo in za razvoj telesnih in duševnih sposobnosti otrok. Poleg tega pa omogoča izboljšanje kakovosti življenja družin.

Otroci, ki živijo v zdravem okolju, spoznajo zdrav način življenja, osvajajo zdrave navade in

veščine, lahko odrastejo v zdrave odrasle osebe in pri tem lahko kaj naučijo tudi starše.

V predšolskem obdobju si otroci pridobivajo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih obdržijo večinoma vse življenje.

Pedagoške delavke so otrokom vzor pri vrednotenju dejavnikov, ki imajo pozitiven ali negativen vpliv na zdravje.

 

KDAJ OTROK NE SME V VRTEC?

Starši pripeljejo v vrtec le zdravega otroka.

Bolan otrok se bo bolje počutil in se bo hitreje pozdravil, če bo v domačem okolju. S tem bomo preprečili tudi prenos nalezljivih bolezni v vrtcu.

Starši so tisti, ki najprej prepoznajo bolezen pri otroku: gnojen izcedek iz nosu s kihanjem in kašljanjem, vročina, bruhanje, driska, gnojne oči, uši, gliste…

Starši imajo pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujejo doma.

Otrok, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, imel povišano telesno temperaturo, imel več kot dvakrat drisko… ne sodi v vrtec

Če ima otrok nalezljivo bolezen o tem starši obvestijo vrtec

Otrok sme v vrtec, ko je zdrav in vsaj dva dni ni imel vročine, vsaj en dan ne bruha in vsaj en dan nima več driske.

 

SPREJEM OTROKA V VRTEC LAHKO OSEBJE ZAVRNE

Kadar ima otrok katerega od naštetih vzrokov bolezni:

  • Vročina
  • izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru, neinfekcijskih izpuščajev – piki insektov, alergijskih izpuščajev…)
  • gnojni izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojno vnetje oči, impetigo – gnojno vnetje kože, dokler zdravnik ne potrdi, da ni kužen
  • težko dihanje
  • razjede v ustih, razen kadar je izključen infekcijski vzrok bolezni
  • uši
  • driska (vodeno blato več kot dvakrat dnevno, primes sluzi ali krvi)
  • bruhanje več kot dvakrat v štiriindvajsetih urah, razen, ko to ni povezano z okužbo.

Pri drugih nalezljivih primerih upoštevamo navodila zdravnika.

Dostopnost