04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Select Page

 

 

Ravnateljica:

Petra Lukan

tel.: 04/5729-470
email: petra.lukan@osgorje.si
 

Pomočnica
ravnateljice:

Marija Rihtaršič

tel.: 04/5729-471
email: marija.rihtarsic@osgorje.si

 

 

 

 

Svetovalna delavka:

Barbara Zalokar

tel: 04 5729 477

email: barbara.zalokar@osgorje.si

 

 

Dodatna

strokovna pomoč:

Hermina Rot

tel: 04 5729 478

email: hermina.zizek-rot@osgorje.si

 

 

 

Knjižničarka:

Biserka Lazar

tel: 04 5729 473

email: biserka.lazar@osgorje.si

 

IME PRIIMEK   POUČUJE RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA ŠTEVILKA
UČILNICE
E-NASLOV
Lea Dobre BIO, KEM, NAR, OPB       lea.dobre@guest.arnes.si
Janja Geltar razredni pouk, razen TJA, GOS, GUM  5. a 5. a 16 janja.geltar@osgorje.si
Melita Gerdej razredni pouk, razen TJA, ŠPO  4. a 4. a 22 melita.gerdej@osgorje.si
Natalija Horvat razredni pouk, razen TJA 2. b 2. b 19 natalija.horvat5@guest.arnes.si
Klavdija Koman GEO, pedagoginja       klavdija.koman@osgorje.si
Petra Kraigher razredni pouk, razen TJA  3.  b 3. b 18 petra.kraigher@osgorje.si
Biserka Lazar TJA, knjižničarka       biserka.lazar@osgorje.si
Vesna Leban ZGO, DKE, SZJ1, SZJ2 6. b GEO 25 vesna.leban@osgorje.si
Petra Lukan ravnateljica       petra.lukan@osgorje.si
Jerca Pavlič SLJ, GKL        jerca.pavlic@guest.arnes.si
Anja Peterman razredni pouk, razen TJA 1. a 1. a 12 anja.peterman@osgorje.si
Nenad Pilipovič ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠP, OPB       nenad.pilipovic@osgorje.si
Saša Pogorevc TJA, GUM, N1A, OPB       saska.pogorevc@osgorje.si
Branka Poklukar OPB       branka.poklukar@guest.arnes.si
Primož Poklukar LUM, TIT, LS1, LS2, LS3, NUM, T OPB       primoz.poklukar@osgorje.si
Andreja Potočnik  MAT, NRA, računalničarka 6. a GOS   andreja.potocnik@osgorje.si
Ana Prek GUM       ana.prek@guest.arnes.si
Maja Prešeren ŠPO, OPB, JV       maja.preseren-kristan@osgorje.si
Marjana Ražen razredni pouk  2. a 2. a 13 marjana.ulcar@osgorje.si
Marija Rihtaršič TIT, MAT, pomočnica ravnateljice  9. a GUM1   marija.rihtarsic@osgorje.si
Asja Sodja BIO,GOS, NAR, SPH, vodja šolske prehrane 7. b BIO 24 asja.sodja1@osgorje.si
Jera Stojko FIZ, MAT 7. a FIZ 23 jera.stojko@guest.arnes.si
Tina Sušnik SLJ 8. b SLJ 26 tina.susnik1@osgorje.si
Brigita Škufca TJA 8. a TJA 21 brigita.skufca@osgorje.si
Jerca Šolar Rihtar JV, OPB, druga učiteljica v 1. a,   
    jerca.solar@osgorje.si
Maja Tavčar Karlin NI1, NI2, NI3, N2N, OPB, JV       maja.tavcar-karlin@guest.arnes.si    
Alenka Zupan razredni pouk, razen TJA  3. a 3. a 15 alenka.zupan@osgorje.si
Valentina Žemva razredni pouk, razen TJA  4. b 4. b 17 valentina.zemva@osgorje.si

 

 

Tajnica:

Marija Mali

Tel.: 04/574-51-30

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: o-gorje.kr@guest.arnes.si

 

Računovodkinja:

Ljudmila Zupan

Tel.: 04/572-94-72

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: ljudmila.zupan@osgorje.si

 

Knjigovodkinja:

Andreja Mauko

Tel.: 04/574-51-33

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.mauko@guest.arnes.si

 

Računalničarka:

Andreja Potočnik

 Tel.: 04/574-51-33

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.potocnik@osgorje.si

TAJNIŠTVO 04 5745 130
FAKS 04 5769 100
RAVNATELJICA 04 5729 470
POMOČNICA RAVNATELJICE 04 5729 471
RAČUNOVODSTVO 04 5729 472
KNJIGOVODSTVO 04 5745 133
KNJIŽNICA 04 5729 473
ZBORNICA 1.-5. RAZREDA 04 5729 474
ZBORNICA 6.-9. RAZREDA 04 5729 475
TELOVADNICA 04 5729 476
SVETOVALNA SLUŽBA 04 5729 477
KABINET DODATNE
STROKOVNE POMOČI
04 5729 478
KUHINJA 04 5729 479
HIŠNIK, ČISTILKE 04 5729 480
ENOTA VRTEC GORJE 04 5725 405
VRTEC GORJE, KUHINJA 04 5729 485

 

Dostopnost