04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Select Page

Vizija in prednostne naloge

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:


Tara Torkar, Peter Rozman, Luka Por, 
Lovro Švab, 
LS1 Birostroj
ODDELČNA PREDNOSTNA NALOGAVsak oddelek si v dogovoru z razrednikom izbere prednostno nalogo, cilj, ki mu sledi celo šolsko leto. Naredijo načrt, ga predstavijo staršem, vsem učiteljem in na šolskih prireditvah. 
     


Taja Šorli, NUM, Sejalec pod Obočnico, 
Suha igla    

TU SEM DOMA

Skupna prednostna naloga šole je naloga, ki si jo učitelji izberemo za vsako šolsko leto posebej. Pogovorimo se, na čem bi moral biti poudarek, kaj nam je posebej pomembno. Letos smo jo poimenovali  TU SEM DOMA. 
Nagibali smo se k nalogam povezanim z okoljem, naravo, učenjem na prostem, bontonom, tradicijo, izročilom, dediščino … Mnogo različnih pa hkrati podobnih vrednot smo želeli zbrati pod isto streho. Dom je domovina, je tradicija, je prijaznost, je varnost, je odskočna deska v življenje. Letos smo tudi začutili, da to, da dom imamo, ni povsem samoumevno, saj smo medse sprejeli kar nekaj ukrajinskih otrok, ki so dom izgubili. 

DELO IN ŽIVLJENJE NA ŠOLI USMERJATA VIZIJA in POSLANSTVO NAŠE ŠOLE:

Razvoj šole načrtujemo v povezavi s krajem na področju, kulture, športa in turizma.
Učitelji v sodelovanju s starši

skrbimo,
da učenci pridobijo znanje in razvijejo
veščine
 za odgovorno in srečno
življenje.

Razvoj šole načrtujemo v povezavi s krajem na področju, kulture, športa in turizma.

Dostopnost