04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

V šolskem letu 2013/14 smo opravili 24 razdelitev različnega sadja in zelenjave. V tem letu smo posebno mesto spet dali zelenjavi, saj je bila na vrsti vsako drugo delitev ter direktnemu povezovanju s kmeti.

Sedemkrat smo imeli jabolka, po dvakrat jagode in enkrat mandarine, kaki, melono, grozdje in češnje.

Korenje smo jedli petkrat, dvakrat kislo zelje in po enkrat kolerabo, redkvice in paradižnik.

Poseben poudarek smo dali naročanju sadja in zelenjave direktno kmetov. Tako smo začeli sodelovati z Ekološko kmetijo Skalar (Brezje), Kmetijo Matijov’c (Podbrezje),  Kmetijo Golc (Cerklje) in Kmetijo Kadivec (Hrastje). Vsa ponujena jabolka smo naročili v sadovnjaku Resje.

Učenci so se na tako privajali na različne okuse in ob delitvah izvedeli marsikaj zanimivega o različnih vrstah sadja in zelenjave.

Sodelovali so v literarno-likovnem natečaju in tako pomagali oblikovati šolski stenčas. Ustvarjalo je 62 učenk in učencev.Veliko jih je sodelovalo z večjim številom izdelkov.

Meseca aprila dokončali natečaj za šolski simbol Sheme šolskega sadja (SŠS). Zmagal je predlog Maje Arnež. Po njeni predlogi je učitelj likovne umetnosti Primož Poklukar izdelal risbo. Pripravili smo tudi nov plakat SŠS.

Pripravili smo načrt izvedbe SŠS, opravili obe anketi za učence 4. a, 6. a in 8. a ter anketo za odgovorno osebo na šoli za izvajanje projekta. Na spletni strani šole smo ob pomoči Tamare Oštir objavljali tekoče informacije in izdelke učencev v zvezi s SŠS.

SŠS ne bi bilo brez pomoči kuharskega osebja, ki nam živila opere, nareže in pripravi na porcije, dežurnih učencev, ki pomagajo pri transportu v razrede in pridne računovodkinje, ki zbira dobavnice in račune ter pripravi vse potrebno za izdajo zahtevkov za povrnitev stroškov.

Hvala vsem!

Asja Sodja, vodja SŠS na OŠ Gorje

Dostopnost