04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vizija, prednostne naloge in projekti vrtca

VIZIJA VRTCA

Vrtec je okolje, kjer vzgajajo in učijo zaposleni, ki poznajo, razumejo, spoštujejo in uresničujejo otrokove potrebe po sprejetosti, igri, izobraževanju, odgovornosti, individualnosti …

  • s klimo dobrega počutja, ki omogoča delovni elan, sproščenost in ustvarjalnost …
  • hkrati je v njem dovolj prostora za nemoten vzgojno- izobraževalni proces …
  • naj omogoča finančno varnost in naj je sprejet s strani skupnosti kot enakopraven subjekt.

 vizija

 

PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI

  • E-kompetentni vrtec

Strokovni delavci razvijajo veščine za uporabo IKT tudi pri neposrednem dleu z otroki.

  • Odprto učno okolje v naravi

Nadgraditi vzgojo in izobraževanje v naravi  – otorci v naravi najdejo svoj prostor za igro in ustvarjanje.

  • Medgeneracijsko sodelovanje

V vseh skupinah, prilagojeno razvojnim značilnostim, otroci povabijo dedke in babice ter sodelujejo z Društvom upokojencev Gorje.

  • Gibanje za zdravje

Hoja za zdravo življenje!

  • EKO vrtec kot način življenja

Projekt skozi metodološko obdelan in mednarodno primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpodročnega povezovanja znanja za življenje.

Podprojekti:

–   Odpadki,

–   Varčevanje in naravni viri (voda, energija)

–   Med kot hranilo in sladilo – Tradicionalni slovenski zajtrk

–   Eko branje za eko življenje.

–   Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik

–   Zdrav življenski slog

–   Voda

–   Eko branje za eko življenje

 

 

           

Dostopnost