04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Select Page

Vizija, prednostne naloge in projekti vrtca

VIZIJA VRTCA

Vrtec je okolje, kjer vzgajajo in učijo zaposleni, ki poznajo, razumejo, spoštujejo in uresničujejo otrokove potrebe po sprejetosti, igri, izobraževanju, odgovornosti, individualnosti …

  • s klimo dobrega počutja, ki omogoča delovni elan, sproščenost in ustvarjalnost …
  • hkrati je v njem dovolj prostora za nemoten vzgojno- izobraževalni proces …
  • naj omogoča finančno varnost in naj je sprejet s strani skupnosti kot enakopraven subjekt.

 vizija

 

PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI

  • E-kompetentni vrtec

Strokovni delavci razvijajo veščine za uporabo IKT tudi pri neposrednem dleu z otroki.

  • Odprto učno okolje v naravi

Nadgraditi vzgojo in izobraževanje v naravi  – otorci v naravi najdejo svoj prostor za igro in ustvarjanje.

  • Medgeneracijsko sodelovanje

V vseh skupinah, prilagojeno razvojnim značilnostim, otroci povabijo dedke in babice ter sodelujejo z Društvom upokojencev Gorje.

  • Gibanje za zdravje

Hoja za zdravo življenje!

  • EKO vrtec kot način življenja

Projekt skozi metodološko obdelan in mednarodno primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpodročnega povezovanja znanja za življenje.

Podprojekti:

–   Odpadki,

–   Varčevanje in naravni viri (voda, energija)

–   Med kot hranilo in sladilo – Tradicionalni slovenski zajtrk

–   Eko branje za eko življenje.

–   Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik

–   Zdrav življenski slog

–   Voda

–   Eko branje za eko življenje

 

 

           

Dostopnost