04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vizija in prednostne naloge šole

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015:

– projekt Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
– uporaba IKT pri pouku
– branje in bralna pismenost

Delo in življenje na šoli usmerjata VIZIJA in POSLANSTVO NAŠE ŠOLE:

Odgovoren in izobražen človek s pozitivno samopodobo, ki zna gojiti kvalitetne medsebojne odnose in se dejavno vključuje v demokratično družbo.

Razvoj šole “vidimo” v povezavi s krajem na področju, kulture, športa in turizma.

Dostopnost