04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Učenke in učenci OŠ Gorje, vabimo Vas, da še naprej potrjujete svojo odličnost na šolskih športnih tekmovanjih (ŠŠT) vseh stopenj. Ugled, ki smo si ga težko pridobili v preteklih letih, moramo v prihodnje neprestano potrjevati. Veseli bomo vsake Vaše udeležbe. Želimo Vam uspešno in prijetno novo šolsko leto 2015/2016.

Razpis ŠŠT: Informator I. za šolsko leto 2015/2016

44 KROS 2015

Zahvala!

Vsem učen(kam)cem, ki ste v šolskem letu 2014/15 tekmoval(e)i na katerikoli stopnji šolskih športnih tekmovanj, se najiskreneje zahvaljujemo za Vaš trud in čas. Dosegl(e)i ste izjemne rezultate, boril(e)i ste se športno, v duhu fair playa in ponesl(e)i ime Osnovne šole Gorje v svet. Upamo na podobno (ali še boljšo – v športu je zmeraj možno še višje) bero rezultatov v šolskem letu 2015/16 in enako prijetno sodelovanje. Iskrena hvala ravnatelju, g. Milanu Rejcu, pomočnici ravnatelja, ge. Mojci Brejc, koleg(icam)om učitelj(icam)em, sodelav(kam)cem, staršem, trener(kam)jem, ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da so učen(ke)ci sodeloval(e)i na šolskih športnih tekmovanjih.

Vse šolske lestvice za obdobje 1993-2015 so osvežene na spletni strani OŠ Gorje pod “Šport”.

Učitelja Športa: Maja Prešeren Kristan in Nenad Pilipovič

Dostopnost