04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

V petek, 24. februarja, smo uspešno zaključili delavnice projekta Simbioza, Mladi učimo starejše računalništva.

Pri tem so sodelovali učenci prostovoljci: Mina Repe, Simon Rogač, Zara Novak, Tim Snoj, Anja Žemva, Anja Zalokar, Anika Gačnik Rituper, Manca Černilec, Nuša Jan, Jan Šmid, Sara Peterman, Tadej D. Zupan, Andraž Božnar.

Da je vse dobro teklo, so skrbeli prostovoljci: Milan Rejc, Mija Rihtaršič, Jerca Šolar, Alenka Zupan in Tamara Oštir.

Popoldanske urice so nam minile zelo hitro in v zadovoljstvo vseh sodelujočih.

Dostopnost