04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Prehrana vrtca

UŽIVAJMO ZDRAVO HRANO

Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.

Jedilnike si starši lahko ogledajo na oglasnih deskah v vrtcu in šoli, predstavljeni pa so tudi na spletni strani našega vrtca. Otroci prejmejo v vrtcu tri obroke. Pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi smernicami.

Trudimo se, da enkrat mesečno na jedilnike uvrščamo ekološke obroke, za katere smo si pridobili certifikat.

V času prehranjevanja strokovni delavci v vrtcu vplivajo na oblikovanje kulturnih in higienskih navad otrok. Otroci imajo dovolj časa, da pojedo počasi in v miru. Upoštevamo njihove želje in ta čas skušamo oblikovati v prijetno druženje med obrokom. Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na voljo vodo, čaj ali sadni sok. V starejših skupinah se uporabljajo lončki, ki jih imajo otroci v igralnici, za najmlajše otroke pa skodelice.

V začetku šolskega leta se na prvem roditeljskem sestanku pedagoške delavke s starši dogovorijo, kako bodo v skupini praznovali rojstne dneve

 piramida zdrave prehrane

Dostopnost