04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Dragi učenci!

Upamo, da se preživeli lepe praznike in se v tem podaljšanem vikendu tudi malo odpočili. Pred nami je 5. teden pouka na daljavo. Učitelji smo vam pripravili navodila za naslednji teden. Podana so v spodnji tabeli po vrsti po razredih. V drugem stolpcu so navodila, v tretjem pa priloge in dodatna navodila. Navodila berite zelo natančno in bodite pozorni na različne povezave in na gradiva v spletni učilnici in v kanalih.
Za vprašanja in dodatna pojasnila smo na voljo preko spletne pošte in eAsistenta.
Vsi vas lepo pozdravljamo in vam želimo veliko pozitivne energije za šolsko delo. 

Razred Navodila Dodatne navodila in priloge
1. a 1_a_peti_teden LUM_1.a_land art
SLJ_1.a_ČRKA P 2
SLJ_1.a_P1
SLJ_1.a_P2
2. a 2_a_peti_teden SLJ_2.r_Črka T
SPO_2.r_Ponavljanje_BILO JE NEKOČ
SPO_2.r_Ponavljanje_POMLAD
2. b 2_b_peti_teden SPO_2.r_Ponavljanje_POMLAD
SPO_2.r_Ponavljanje_BILO JE NEKOČ
SLJ_2.r_Črka T
3. a 3_a_peti_teden GUM_3.r_Tolkala
TJA_3.r. opisi animals
MAT_3.r_Utrjevanje poštevanke
3. b  3_b_peti_teden TJA_3.r. opisi animals
GUM_3.r_Tolkala
MAT_3.r_Utrjevanje poštevanke
4. a 4_a_peti_teden N2N4_4ab5a_14_4_2020__Osterhase
4. b 4_b_peti_teden N2N4_4ab5a_14_4_2020__Osterhase
5. a 5_a_peti_teden GOS_5.a_PRESKUŠANJE LASTNOSTI BLAGA
N2N4_4ab5a_14_4_2020__Osterhase
6. a 6_a_peti_teden GOS_6.a_Ali mi hrana lahko škoduje_1
GOS_6.a_Ali mi hrana lahko škoduje_2
N2N4_6ab_14_4_2020_Osterhase
6. b 6_b_peti_teden N2N4_6ab_14_4_2020_Osterhase
ZGO_6.b_Raziskujem+preteklost+6+sdz+-+resitve
7. a 7_a_peti_teden //
8. a 8_a_peti_teden BIO_8.a_slika_čutila
BIO_8.a_teorija_čutila
FIZ_8.r_5.teden
8. b 8_b_peti_teden FIZ_8.r_5.teden
9. a 9_a_peti_teden FIZ_9.r_5.teden
9. b 9_b_peti_teden FIZ_9.r_5.teden

 

Dostopnost