04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Dragi učenci!

Pred nami je 3. teden pouka na daljavo. Učitelji smo vam pripravili navodila za naslednji teden. Navodila so zelo natančna in razdelana. Podana so v spodnji tabeli po vrsti po razredih. V drugem stolpcu so navodila, v tretjem pa priloge in dodatna navodila.
V sredo bomo izvedli dan dejavnosti Naredi in popravi sam, navodila so nad tabelo.
Za vprašanja in dodatna pojasnila smo na voljo preko spletne pošte in eAsistenta.
Vsi vas lepo pozdravljamo in vam želimo veliko dobre volje, discipline, odgovornosti in dobro organizacijo šolskega urnika.

Navodila za dan dejavnosti od 1. do 9. razredaTD_Naredi_popravi_1_4_2020

Razred Navodila za pouk Priloge in dodatna navodila
1. a 1_a_tretji_teden

SLJ_1.a_Bralni list UDCČ
ŠPO_1.a_BALONI

2. a 2_a_tretji_teden //
2. b 2_b_tretji_teden //
3. a 3_a_tretji_teden MAT_3.a_Besedilne naloge 3. teden
SLJ_3.a_Dan poezije
SPO_3.a_MESTO VAS
TJA_3.r_bralno razumevanje clothes
3. b 3_b_tretji_teden

MAT_3.b_Besedilne naloge 3. teden
SLJ_3.b_Dan poezije
SPO_3.b_MESTO_VAS
TJA_3.r_bralno razumevanje clothes

4. a 4_a_tretji_teden N2N456_4.r_Schulsachen_mreža
N2N456_4.r_UL_3_4_2020
4. b 4_b_tretji_teden N2N456_4.r_Schulsachen_mreža
N2N456_4.r_UL_3_4_2020
5. a 5_a_tretji_teden N2N456_5.r_Schulsachen_mreža
N2N456_5.r_UL_3_4_2020
TJA_5.a_3. teden
6. a 6_a_tretji_teden  N2N456_6.r_Schulsachen_Plural
N2N456_6_r_31_3_navodila
N2N456_6.r_navodila_3_4_2020
N2N456_6.r_AB_Schulsachen_ein_eine
GUM_3_teden
TJA_6.r_PRESENT SIMPLE 3. os ed. trdilno
TJA_6.r_I like a Glee Club – bralno razumevanje
TJA_6.r_Present simple – 3. os. ed. vpraš. in nik. oblike
TIT_6.r_Preizkus_lastnosti_lesa
6. b 6_b_tretji_teden  N2N456_6.r_Schulsachen_Plural
N2N456_6_r_31_3_navodila
N2N456_6.r_navodila_3_4_2020
N2N456_6.r_AB_Schulsachen_ein_eine
GUM_3_teden
TJA_6.r_PRESENT SIMPLE 3. os ed. trdilno
TJA_6.r_I like a Glee Club – bralno razumevanje
TJA_6.r_Present simple – 3. os. ed. vpraš. in nik. oblike
TIT_6.r_Preizkus_lastnosti_lesa
7. a 7_a_tretji_teden GUM_3_teden
TIT_7.r_Risanje_shem
ZGO_7.a_Gladiator
8. a 8_a_tretji_teden GUM_3_teden
FIZ_8.r_3.teden
TJA_8.r_delovni list
TJA_8.r_THE PRESENT PERFECT
8. b 8_b_tretji_teden GUM_3_teden
FIZ_8.r_3.teden
TJA_8.r_delovni list
TJA_8.r_THE PRESENT PERFECT
NI2_8.b_Modalni_glagol_vsi_spregani
9. a 9_a_tretji_teden GUM_3_teden
FIZ_9.r_3.teden
 9. b  9_b_tretji_teden GUM_3_teden
FIZ_9.r_3.teden
NI2_9.b_Modalni_glagol_vsi_spregani

 

Dostopnost