04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Danes smo prvo uro imeli v šolski avli prireditev. Naša šola, Osnovna šola Gorje, se je vključila v Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe. Skupnost vodi Triglavski narodni park. Dolgoročni cilj skupnosti je povezati upravljalca zavarovanega območja in bodoče nosilce lokalnega razvoja (naše učence) na območju TNP-ja in Julijskih Alp. Nadzorniki in delavci Triglavskega narodnega parka želijo skupaj z nami zagotoviti ravnovesje med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem na zavarovanih območjih.

Gospa ravnateljica Mojca Brejc je slovesno podpisala certifikat o sodelovanju v tej skupnosti.

Vsi se veselimo sodelovanja na delavnicah, na naravoslovnih izletih in drugih oblikah dela.

Več si lahko preberete tukaj in v brošuri.

Jerca Šolar Rihtar

Dostopnost