04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Zadnjih šest let na gorjanski šoli poteka izmenjava za učence 8. razreda. Vsaka generacija ima dve srečanji – eno v Gorjah in eno v Göttingenu. Izmenjavo s šolo Theodor-Heuss-Gymnasium iz nemškega mesta je začela učiteljica angleščine in nemščine Tanja Belec leta 2007. V prvih dveh letih sta z njo sodelovali učiteljici Asja Sodja in Biserka Lazar. V šolskem letu 2009/10 sem nemščino na šoli začela poučevati jaz in s tem prevzela tudi vodenje izmenjave. Tisto leto so sodelovali še učenci OŠ A. T. Linharta Radovljica z učiteljico Mojco Gubanc. Zaradi lažje organizacije pa so v naslednjih letih spet sodelovali le učenci OŠ Gorje. Pri izvedbi izmenjave mi pomaga učiteljica Biserka Lazar, seveda pa dobro sodeluje celoten kolektiv.

Theodor-Heuss-Gymnasium se nahaja v centru Göttingena. Ta evropska šola je usmerjena v večjezičnost svojih učencev, ki jih je na šoli preko 1000. Tako imajo veliko izmenjav za starost med 12. in 18. letom. Ravnateljica Ulrike Koller je zelo ponosna na sodelovanje s Slovenijo. Nemške učiteljice, ki so sodelovale v teh letih so: Gabriele Koch, Bärbel Müthing, Rita Klauser, Astrid Leroux in Sandra Bender.

Namen izmenjave je predvsem medkulturno spoznavanje in soočanje s samostojnostjo. Večina učencev je z izmenjavo zelo zadovoljnih, s prijatelji, ki so jim določeni, se izredno dobro ujamejo in ob koncu se vedno težko poslovijo. Z vsake izmenjave se vrnejo polni pozitivnih vtisov, novih znanstev, izkušenj in nekateri nova prijateljstva ohranjajo tudi kasneje!

V Nemčiji se imamo vedno lepo, zato se tudi v Gorjah potrudimo in za goste pripravimo pester in zanimiv program. Vedno dobro sodelujejo tudi starši, ki so pri izmenjavi zelo aktivni. Učenci si vsakokrat naberejo veliko novih izkušenj, si razširijo obzorje in si najdejo nekoga iz tuje dežele, s katerim bodo lahko še dolgo ostali v stikih in morda tako pripomogli k boljšim odnosom med narodi Evrope.

Ana Fon

Predstavitev spletna stran PP

Prijavni list Gorje

 

Dostopnost