04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Namenite dohodnino

Povabilo k namenitvi dohodnine

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine (za leto 2016 so to praviloma vsi, katerih letni dohodki presegajo znesek splošne olajšave – 3.302,70 EUR).

Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Osnovna šola Gorje v sodelovanju s Skladom 05, ustanovo za družbene naložbe, vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer

Dopolnilno financiranje programov in opreme Osnovne šole Gorje
Sredstva bodo porabljena za naslednje splošno koristne namene:
– financiranje nadstandardnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del rednega vzgojno-izobraževalnega
– programa in se ne financirajo iz javnih sredstev,
– nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka,
– pomoč socialno šibkim učencem.
Želena višina zbranih sredstev 5000 EUR.

Dopolnilno financiranje programov in opreme Osnovne šole Gorje, Enote Vrtec Gorje
Sredstva bodo porabljena za naslednje splošno koristne namene:
– financiranje nadstandardnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del rednega vzgojno-izobraževalnega
– programa in se ne financirajo iz javnih sredstev,
– nakup nadstandardne opreme in igral za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela,
– pomoč socialno šibkim otrokom.
Želena višina zbranih sredstev 4000 EUR.

Dohodnino namenite tako, da natisnete in izpolnite obrazec za šolo oziroma obrazec za vrtec in ga oddaste Osnovni šoli Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje, do 18. 12. 2019.

Vse informacije dobite pri ravnateljici Mojci Brejc, tel. št. 04 572 94 70, e-pošta: o-gorje.kr@guest.arnes.si, spletna stran www.osgorje.si, na spletni strani www.sklad05.si in po elektronski pošti info@sklad05.si.

Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine

Mojca Brejc, ravnateljica Osnovne šole Gorje
Primož Šporar, predsednik uprave Sklada 05

Dostopnost