04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Nacionalno preverjanje znanja za učence šestega in devetega razreda (NPZ)

Za učence je udeležba na NPZ obvezna.Minister za izobraževanje, znanost, šport je1. septembra 2014 objavil sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja in sklep o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega 3. predmeta. 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred bo 5. maja 2015. NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred bo 7. maja 2015 NPZ iz tujega jezika za 6. razred in kemije za 9. razred bo 11. maja 2015.

Sklep o izbiri tretjega predmeta
Sklep o določitvi šol

 

 

Dostopnost