04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Naziv aktivnosti: VODE POVEZUJEJO

Pri naravoslovju smo raziskovali reko Radovno. Raziskovali smo življenje v reki in življenje človeka ob njej. Sprehodili smo se ob reki in fotografirali. Odkrivali smo živali v reki, ribištvo, onesnaženost in iznajdljivost človeka, da preživi z reko v svoji bližini. Naredili smo plakate, jih predstavili razredu in ugotovili, da je reka del življenja Gorjancev. Ugotovili smo, da večkrat premalo skrbimo za čistočo reke. Človek izkorišča reko za različne namene. Opazili smo ostanke mlinov, elektrarne in žage. Reka je tudi turistično zanimiva, predvsem soteska Vintgar. Svoja odkritja smo  izobesili v avli šole, 22. marca, ob svetovnem dnevu voda.

Vključili smo se v projekt  Moja reka si. Na šoli deluje eko skupina, ki seje poimenovala Vodni zmaji in je pripravila stand up predstavo na temo reke Radovne. Učenci so sestavili zapis o Radovni, to odigrali in posneli. Zanimivo jim je bilo sestavljati zapis o reki na tak način, še bolj pa je bilo zanimivo to odigrati. Za ozadje so izbrali modro blago in nanj nalepili lepo izrisane ribe. Martin Knafelj in Peter Peterman sta zarepala  stand-up komedijo. Refren pa so zapeli ostali skupaj z njima. Po nekaj poskusih jim je končno uspelo dobro odigrati in posneti. Dosegli smo 3. mesto za sodelovanje v projektu Moja reka si, ki ga razpiše ministrstvo za okolje in prostor.

Članek o tem je bil objavljen tudi v lokalnem časopisu Gorjanc.

 

Dostopnost