04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Odprodaja premičnega premoženja
Osnovna šola Gorje odprodaja star plinski kotel prostornine 70 l, ki ne ustreza več za kuhanje v šoli. Sedanja vrednost kotla je 0,00 EUR, ocenjena prodajna vrednost je 15,00 EUR.

Vabimo vas, da svojo ponudbo za odkup oddate v tajništvu Osnovne šole Gorje do 16. 5. 2017. Če bo zainteresiranih kupcev več, vas bomo ponovno pozvali k oddaji ponudbe. Kotel bo prodan ponudniku, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. S kupcem bomo sklenili odplačno neposredno pogodbo.

Nalaganje... Nalaganje...

Dostopnost