04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Naziv aktivnosti: Ustvarjanje pri Poskusi v kemiji

Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji smo učenci naredili raziskovalne naloge o tem, kako kemija vpliva na okolje. Za predstavitve smo se kar dolgo pripravljali. Zbrali smo  zanimive članke ter izvedeli  nekaj osupljivih, zaskrbljujočih ter že poznanih dejstev. Ti članki so govorili o povezavi kemije ter okoljem Članki so bili po sklopih: hrana, kozmetika, voda, ozračje, gozdovi, segrevanje, avtomehanični, prometni članki…  Zanimivo je , da so fantje izbirali članke, ki so govorili o vodi, segrevanju ozračja, prometu, dekleta pa bolj o kozmetiki, hrani…   Velik omenjeni problem je gensko spremenjena hrana ali hrana, ki k nam pripotuje z letali ali ladjami. Opozarjali smo tudi na velike količine smeti v oceanih ter nevarne kozmetične izdelke, svetlobno onesnaževanje in drugo.

Zavedamo se, da človek vsak dan pridela veliko odpadkov. Sklenili smo, da bomo pri poskusih v kemiji iz odpadnega tetrapaka izdelali izdelke za ponovno uporabo. Ideje, kaj se da izdelati, so bile zanimive. Izdelali smo pripomočke, ki jih sedaj lahko uporabljamo pri pouku kemije. To so razne oblike in barve čaš, lijev, žličk, stojal, celo trinožno stojalo. Vsak učenec je moral s svojim izdelanim materialom predstaviti izvedbo svojega poskusa. Hkrati pa smo izdelali tudi cvetlične lončke, v katere je šesti razred posadil in sejal rastline.

Želeli smo naše delo predstaviti tudi ostalim, da bi o posledicah kemije  ozaveščali vrstnike, nekaj stvari predstavili učiteljem in enostavnejše mlajšim učencem. To predstavitev smo izvedli na dan Zemlje 22. aprila 2015. V spodnji avli šole smo postavile nekakšno postajo. Učenke so predstavljale različne izsledke v kemiji in njihov vpliv na okolje in na naš organizem.

Naš namen je bil sporočiti in opomniti vse, da je naš planet, v rokah nepremišljenega človeka, ogrožen. Kar pa je še bolj pomembno, naše telo je samo eno in neponovljivo, zato naj nam ne bo vseeno, kaj se z njim dogaja, kaj jemo in kaj nanašamo na našo kožo.

Predstavili smo tudi nekaj poskusov s pomočjo  materiala, ki je bil izdelan iz tetrapaka in pokazali kako uspevajo različne rastline v lončkih iz tetrapaka.

Članek o tem je bil objavljen tudi v lokalnem časopisu Gorjanc.

Dostopnost