04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Človekove pravice so ključne za dobro sporazumevanje ljudi. Poleg tega omogočajo razvijanje inteligence in vesti človeka. Zapisane so v Deklaraciji o človekovih pravicah, v Sloveniji pa tudi v Ustavi. Pravice vseh ljudi se glede na okoliščine tudi spreminjajo.

Na šoli smo obeležili dan človekovih pravic (10. 12.) v tednu, ko je svetovni dan človekovih pravic. Nekaj učenk je pripravilo prispevek o človekovih pravicah. Ker pa smo mi še otroci, smo se pogovarjali tudi o otrokovih pravicah. V vsakem razredu (od 6. do 9. razreda) smo na splošno predstavile in naredile poudarek na otrokovih pravicah. Nato pa smo se vsi učenci usedli v krog in tudi sami izrazili mnenje ter izpostavili pravice, ki se nam zdijo najpomembnejše. Izkazalo se je, da je učencem pravica oziroma obveznost do šole prav tako pomembna kot pravica do družine. Učenci 7. razreda imajo kot obvezen predmet etiko in vrednote, zato so o človekovih pravicah vedeli že marsikaj, ostali pa so izvedeli po predstavitvi. V višjih razredih smo razglabljali tudi o trenutnih aktualnih razmerah imigrantov. Menim, da se kar veliko število učencev zaveda kršitve človekovih pravic.

Pia Kunčič, 9. a

unesco1 Enakopravnost med razlicnimi narodi

Dostopnost