04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Pri pouku slovenščine sledimo ciljem, predpisanim z učnim načrtom. Ker pa opažamo nizko bralno in splošno pisno in govorno kulturo novih generacij (x, y ali e-otrok), si prizadevamo, da bi kar največji del jezikovnih kompetenc razvijali skozi vse šolske predmete in z vključevanjem več inteligenc. Trudimo se, da bi se jezik vpletal v vsa področja in si prizadevamo za sodelovanje z učitelji drugih predmetov.

S pomembnim prispevkom učencev  snujemo in izdelujemo materiale za učenje ozkih slovničnih kategorij: spreganja, sklanjanja, stavčnočlenske analize (vloga besed v stavkih, podredno in priredno zložene povedi …), razumevanja razlike med besednimi vrstami in stavčnimi členi … Pri
tem izhajamo iz načel montessori- in geštaltpedagogike.

bajke kartice 472
Posebej ponosni in uspešni smo pri domačem branju. Ker je dejstvo, da je bralcev vse manj (in to je svetovni, ne le slovenski ali gorjanski problem) poskušamo narediti rokovanje z obvezno knjigo kar se da raznoliko in ustvarjalno. S tem učence, verjamemo, navajamo na zmožnost kritičnega branja in raziskovanja. K vsaki knjigi izdelamo navodila za ustvarjalno branje in damo velik poudarek točki V korak s knjigo. Tu ima bralec proste roke – na temo, vsebino, osebo, dogodek, zgodovinske okoliščine, ki so ga v knjigi najbolj nagovorile, izdela svoj likovni izdelek ter ga opremi s citatom. S pomočjo teh izdelkov, knjig in rešenih nalog se ob prebrani knjigi zares poglobljeno pogovarjamo, osvetlimo problematiko, slog in vsebino iz več zornih kotov. Vsebino aktualiziramo, jo naredimo živo, izdelke pa postavimo na razstavo v šolsko knjižnico ali učilnico.

Dostopnost